Verlenging verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Vanaf 15 juni 2011 geldt een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van woningen. Het verlaagde tarief bedraagt 2% in plaats van 6%. De tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat de verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen structureel wordt. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit goedgekeurd dat het verlaagde tarief ook na 1 juli 2012 van kracht is.

12 januari 2012