Verhuur eigen woning na verhuizing

Wanneer iemand door een verhuizing een ander hoofdverblijf heeft gekregen, kan de oude woning nog twee jaar als eigen woning worden aangemerkt op voorwaarde dat de woning leeg staat in afwachting van verkoop. Het vermelden van een ander woonadres in de aangifte inkomstenbelasting hoeft daarom voor de inspecteur geen reden te zijn voor een nader onderzoek naar de in die aangifte opgenomen renteaftrek eigen woning.

Hof Amsterdam vond aannemelijk dat de inspecteur pas na het regelen van de aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2003, 2004 en 2005 wist dat de belanghebbende zijn voormalige eigen woning had verhuurd. Naar het oordeel van het hof had de inspecteur terecht nagevorderd. Het hof deelde ten aanzien van de opgelegde boete de opvatting van de rechtbank dat het aan de schuld van de belanghebbende was te wijten dat te weinig belasting was geheven.

21 juni 2012