ANBI ondanks verhuur van ruimten

In een procedure was in geschil of een instelling kon worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling. Hof Den Bosch was van oordeel dat dit, ondanks de onderverhuur van ruimten, het geval was omdat de onderverhuur plaatsvond in het kader van fondsenwerving. Volgens de in 2009 geldende tekst van de wet moeten de werkzaamheden van een instelling rechtstreeks zijn gericht op het dienen van enig algemeen belang en moet het algemene belang door de werkzaamheden van de instelling minstens in gelijke mate worden gediend als enig particulier belang. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het hof afgewezen.

27 juni 2012