Memorie van antwoord voorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 naar de Eerste Kamer gestuurd.
In de memorie van antwoord maakt de staatssecretaris duidelijk waarom de regeling van de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het belasten van het woon-werkverkeer niet in dit wetsvoorstel zijn opgenomen. De daarover in het Lenteakkoord gemaakte afspraken betreffen een akkoord op hoofdlijnen. De details moeten nog worden uitgewerkt. Om die reden zijn deze regelingen doorgeschoven naar het Belastingplan 2013.

Het wetsvoorstel bevat een aftrekbeperking voor deelnemingsrente in de vennootschapsbelasting. Er is gevraagd naar mogelijke samenloop van deze regeling met de bestaande thincapregeling. Het kabinet is van plan deze laatste regeling af te schaffen mits de benodigde dekking daarvoor kan worden gevonden. Als dat gebeurt, is er geen samenloop. Als dat niet gebeurt, komt in het Belastingplan 2013 een regeling voor de samenloop. Op dit moment is nog geen samenloopbepaling in voorbereiding.

6 juli 2012