Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Lenteakkoord aan

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 een aantal wetsvoorstellen, die uitvloeisel zijn van het Lenteakkoord, aangenomen. Het gaat om de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ, de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet bankenbelasting en de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets.

 

Belangrijke maatregelen die nu vaststaan zijn de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 tot 67 jaar in 2023 en de bijbehorende aanpassing van de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen, de verhoging van het btw-tarief van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 en de verhoging van het verplichte eigen risico in de zorgverzekering van € 235 naar € 350 per 1 januari 2013.

11 juli 2012