Aftrek voorbelasting werkkamer

De eigenaar van een woning verhuurde vanaf de datum waarop een nieuwbouwwoning door hem werd betrokken een werkkamer aan zijn bv. De oppervlakte van de werkkamer besloeg 9,4% van de totale oppervlakte van de nuttige ruimten in de woning. Verhuurder en huurder hebben gekozen voor belaste verhuur. Volgens de huurovereenkomst mag de huurder gebruik maken van diverse andere ruimten in de woning en van de sanitaire voorzieningen. De Belastingdienst accepteerde een aftrek van 9,4% van de omzetbelasting op de bouw van de woning en op de ondergrond van de woning.

De vraag in een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was of de ondernemer daarnaast recht had op aftrek van voorbelasting in verband met het gebruik van de overige ruimten. De ondernemer claimde verder aftrek van alle omzetbelasting die drukte op de aanschaf van de grond. Het hof maakt duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de verhuur van de overige ruimten te opteren voor belaste verhuur, omdat deze ruimten ook als woning worden gebruikt. Dat de huurder de mogelijkheid heeft gebruik te maken van de overige ruimten heeft geen gevolgen voor de woonfunctie van de overige ruimten. De aftrek van voorbelasting als gevolg van de verhuurovereenkomst bleef beperkt tot de werkkamer. Ook het belast gebruik van het perceel grond was beperkt tot 9,4% van het deel van de ondergrond van de woning.

30 mei 2012