Vrijstelling btw voor zelfstandige anesthesiemedewerker

De rechtbank Breda heeft onlangs geoordeeld dat een zelfstandig handelende anesthesiemedewerker vrijgestelde prestaties verricht voor de omzetbelasting. De opleiding tot anesthesiemedewerker valt niet onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), maar de betrokkene had eerder een opleiding tot verpleegkundige gevolgd en was daarom opgenomen in het BIG-register. Als zelfstandige sloot de anesthesiemedewerker overeenkomsten van opdracht met ziekenhuizen en klinieken. Als de anesthesiemedewerker omzetbelasting had moeten berekenen, zou dat kostprijsverhogend werken voor zijn opdrachtgevers omdat zij als vrijgestelde ondernemers deze omzetbelasting niet in aftrek kunnen brengen.
 
Het oordeel van de rechtbank staat haaks op de antwoorden die de staatssecretaris van Financiën recent heeft gegeven op Kamervragen over de btw-heffing bij zelfstandigen in de zorg. Volgens de staatssecretaris is de vrijstelling van omzetbelasting voor de gezondheidskundige verzorging van de mens niet snel van toepassing. Deze vrijstelling geldt alleen als een beroepsbeoefenaar zelfstandig gezondheidskundige diensten verricht en voldoet aan de overige voorwaarden voor de vrijstelling. Aan het vereiste van het zelfstandig verrichten wordt niet voldaan als iemand onder leiding en toezicht van een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

24 april 2013