Subsidie beveiliging agrarisch bedrijf

Landbouwers worden steeds vaker geconfronteerd met inbraken, diefstal en ander ongewenst bezoek op hun bedrijf. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om agrarische ondernemers (SBI-code 0.1.1 t/m 0.1.5) te stimuleren te investeren in de beveiliging van hun bedrijf. Daarbij moet gedacht worden aan maatregelen als voertuigbewaking, hang- en sluitwerk, een pinautomaat en opritverklikkers.

Beveiligingsscan
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er eerst een (gratis) scan uitgevoerd worden door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Op basis van de beveiligingsmaatregelen, die genoemd worden in het CCV-rapport, kunnen beveiligingsproducten met subsidie aangeschaft worden bij de geselecteerde leveranciers.

Subsidie
Subsidie is alleen mogelijk op de in het CCV-rapport beschreven beveiligingsmaatregelen. De subsidie bedraagt 50% van het factuurbedrag (excl. btw) en geldt zolang er budget beschikbaar is. Per beveiligingsmaatregel geldt een maximaal subsidiebedrag:

Beveiligingsmaatregel Maximaal subsidiebedrag
Opritverklikker (zonder camera)  € 500
Camera bij opritverklikker  € 750
Camerasysteem  € 600
Dieseltank alarm  € 600
Kluis  € 400
Hang- en sluitwerk  € 800
Track en trace voertuigbeveiliging  € 600

De subsidie wordt binnen twee weken na de goedkeuring van de aanvraag uitgekeerd. LTO-leden krijgen daarnaast nog een ledenvoordeel op de diverse beveiligingsmaatregelen.

Aanmelden
Het aanmelden voor de scan is mogelijk via de website: www.ltoledenvoordeel.nl/beveiliging.

4 juni 2015