Belastingen

De belastingwetgeving verandert continu. Wij houden u op de hoogte wanneer wijzigingen voor u relevant zijn. U kunt bij ons terecht voor alle belastingvragen en aangiften zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en schenk- en erfbelasting.

Onze dienstverlening

Naast het verzorgen van uw aangiften bestaat onze dienstverlening onder meer uit:

Salaris directeur-grootaandeelhouder
Het salaris van een directeur-grootaandeelhouder dient aan de hand van enkele fiscale spelregels vastgesteld te worden.

Auto van de zaak of privé
Gaat u de nieuwe auto op de zaak aanschaffen of is het voor u toch voordeliger om de auto privé aan te schaffen?

Financiering eigen woning
Het kan voor u voordelig zijn om een kleine eigenwoningschuld af te lossen of uw eigenwoningschuld (deels) over te sluiten van een bank naar de eigen B.V.

Optimaliseren ondernemingsstructuur
Is een B.V.-structuur in uw situatie fiscaal bezien niet voordeliger dan een eenmanszaak of VOF of spelen er andere zaken om hiervoor te kiezen? Gaat de onderneming fiscaal ruisend of geruisloos de B.V. in en wat wordt er met de eventuele stakingswinst gedaan. Wij kunnen de gehele herstructurering voor u begeleiden.

Beoordelen testament
Door de wijzigingen in de fiscale wetgeving dient uw testament geregeld te worden beoordeeld om te zien of uw testament nog wel de gewenste effecten met zich meebrengt.

Successieplanning
Hierbij wordt gekeken of het voor uw nabestaanden voordelig kan zijn om bij leven al een deel van het vermogen over te laten gaan. Belangrijkste hierbij is wel dat u zelf dan nog wel in uw eigen levensonderhoud kunt blijven voorzien.

Beoordelen of opstellen van overeenkomsten
Alle rechtshandelingen tussen een directeur-grootaandeelhouder en zijn B.V.(‘s) dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. Denk hierbij aan onder andere de volgende overeenkomsten:

Horizontaal toezicht

Als uw adviseur streven wij er uiteraard naar de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Ons streven is er op gericht, binnen de fiscale regelgeving, zo min mogelijk belasting te betalen. Dat mag u van ons verwachten.

Gelukkig blijkt dat ook veel ondernemers hun fiscale verplichtingen eerlijk willen nakomen. Zekerheid omtrent de uiteindelijk te betalen belasting krijgt men echter pas na jaren, na het opleggen van de definitieve aanslag. Bovendien kan er daarna altijd nog een boekenonderzoek plaatsvinden, waaruit nog correcties kunnen voortvloeien. Kortom, absolute zekerheid wordt pas na jaren verkregen.

De Belastingdienst “beloont” ondernemers die hun verplichtingen willen nakomen met minder toezicht en meer duidelijkheid. Daarvoor is Horizontaal Toezicht in het leven geroepen.

Als de kwaliteit en deskundigheid van een kantoor door de Belastingdienst als voldoende is beoordeeld kunnen zij onderling afspraken maken. En de kwaliteit en deskundigheid van Bunnig & Partners is uiteraard ruim voldoende.

Bunnig & Partners heeft met de Belastingdienst een convenant afgesloten in het kader van Horizontaal Toezicht. In dit convenant hebben we afgesproken dat we op basis van vertrouwen, transparantie en begrip met de Belastingdienst zullen samenwerken. Dat betekent dat voor onze klanten die zich aansluiten bij dit convenant, de aanslag in beginsel de afronding van het fiscale jaar betekent.

Dat betekent voor u dat de aangifte zoals wij die voor u hebben opgesteld door de Belastingdienst als zijnde juist wordt geaccepteerd. Binnen enkele weken ontvangt u een definitieve aanslag en boekenonderzoeken door de Belastingdienst behoren normaliter tot het verleden. Slechts steekproefsgewijs zal de Belastingdienst aangiften nader onderzoeken om te bezien of wij ons als kantoor aan de voorwaarden van het convenant houden.

Het meedoen met Horizontaal Toezicht is een keuze, u bepaalt zelf of u daaraan mee wilt doen.

En uiteraard worden wij geen verlengstuk van de Belastingdienst. Wij blijven streven naar een lage belastingafdracht en zullen het zeker niet in alle gevallen eens zijn met de standpunten van de fiscus, net zoals thans het geval is. Het enige dat verandert is dat wij standpunten waarover wij van mening kunnen verschillen vooraf kenbaar maken aan de fiscus. Wij kunnen dan reeds in een vroegtijdig stadium trachten overeenstemming te bereiken. Mochten we het toch niet eens worden dan resteert, net als nu, de gang naar de rechter. Alleen kunnen wij dan het voortraject van bezwaar overslaan om direct een antwoord te verkrijgen.

Kortom, het meedoen aan Horizontaal Toezicht geeft u snel zekerheid en voorkomt normaliter vragen en boekenonderzoeken van de fiscus. Meedoen is een keuze. Uw fiscale belangen blijven wat ons betreft, met of zonder deelname, echter voorop staan.

Download hier het convenant.

Maak een afspraak

Neem contact op voor een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze dienstverlening voor uw onderneming.

Neem contact op