Financiële administratie

Uw financiële administratie behoort iets toe te voegen, niet een last te zijn

De financiële administratie is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Mits tijdig en volledig geeft het u inzicht in uw resultaten, uw vermogenspositie en geeft het u waar nodig tijdig de handvaten om processen te optimaliseren, zaken bij te stellen dan wel in te grijpen.

U kunt ervoor kiezen uw administratie volledig uit te besteden of slechts een deel daarvan. In samenspraak met u zal moeten worden bekeken welke wijze van werken u het meeste gemak of voordeel biedt. Door middel van een online administratie is verdeling van die taken ook heel eenvoudig geworden.

Koppelingen

Welk pakket u daarvoor gebruikt is ons om het even. Wij zijn prima in staat de koppeling met de gangbare pakketten te maken. Zo zijn er onder meer koppelingen mogelijk met Unit4, Exact, Twinfield, AccountView, Afas, Snelstart en Grote Beer.

Resultaten

Periodiek brengen wij verslag uit van de gerealiseerde resultaten. Uiteraard geven wij, waar nodig, aanwijzingen tot verbetering daarvan. Ook is het mogelijk een groot deel van uw debiteuren- en crediteurenadministratie uit handen te nemen. Kortom, u bepaalt zelf op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn.

Administratieve taken

Wij verzorgen onder andere:

Maak een afspraak

Neem contact op voor een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze dienstverlening voor uw onderneming.

Neem contact op