Privacy statement

Wie verzamelt mijn gegevens?

Het privacy statement is voor Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V. en Bunnig & Partners assurance B.V., hierna: Bunnig & Partners.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bunnig & Partners

Bunnig & Partners verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of doordat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die Bunnig & Partners verwerken zijn:

Onze website, social media en / of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouder(s) of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een websitebezoeker 16 jaar of ouder is. De gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden wel verzamelt indien deze door de ouder(s) of voogd wordt doorgegeven ten behoeve van de belastingaangiften.

Waarom verzamelt Bunnig & Partners mijn gegevens?

Bunnig & Partners verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Hoelang bewaart Bunnig & Partners mijn gegevens?

Bunnig & Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Onze wettelijke bewaartermijn is zeven jaar.

Deelt Bunnig & Partners mijn persoonsgegevens met anderen?

Bunnig & Partners deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en / of onze diensten en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens, tenzij wij hiervoor een vrijstelling hebben. Bunnig & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bunnig & Partners jouw persoonsgegevens aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om te persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar mailbox@bunnig.nl onder vermelding van “Persoonsgegevens”. Bunnig & Partners probeert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, je uit te nodigen om langs te komen voor je verzoek. Wij verzoeken je dan wel een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij je identiteit kunnen vaststellen.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Bunnig & Partners neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het gevoel hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mailbox@bunnig.nl.