Online diensten

Online administratie (cloud applicaties)

Wij werken met verschillende Cloud oplossing voor het voeren van administratie. Voor elke administratie bieden wij een gepaste oplossing.

Een aantal voordelen van een administratie in de Cloud zijn:

  • Automatische bankkoppeling
  • Geen investering in hardware
  • Vast bedrag per maand
  • Back-ups geregeld
  • Geen updates uitvoeren
  • 24/7 inzicht in uw organisatie
  • Overal toegang tot administratie
  • Directe koppeling met Bunnig & Partners

Online HR- en Salarisadministratie

Ook de salarisverwerking vindt tegenwoordig plaats in de Cloud. Dit biedt u en ons de mogelijkheid om online samen te werken en zo optimaal voor u de salarisadministratie te verwerken. 

Kijk hier een introductie in de online HR- en salaris administratie.

Voor werkgevers geeft dit de mogelijk altijd over alle relevante HR- en Salarisadministratie gegevens te beschikken. Over en altijd.

Ook bestaat de mogelijkheid om de werknemers zelf toegang te geven tot hun eigen salarisdocumenten, verlof en verzuim te registreren. U bepaald zelf welke opties u wilt gebruiken en hoe u wilt werken.