Gegevens nieuwe werknemer

Wij verzoeken u vriendelijk, dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Verder willen wij u verzoeken, naast dit formulier de navolgende stukken aan ons te doen toekomen:

  • Kopie voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Kopie van het getekende arbeidscontract
  • Het volledig ingevulde en getekende model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (tevens onder formulieren op onze site)
  • Kopie van overige van belang zijnde bescheiden (beschikking geen privégebruik auto, doelgroepverklaring etc.)
1 Gegevens van uw onderneming
2 Gegevens van de werknemer
3 Gegevens van het dienstverband
4 Overige bijzonderheden
Voeg documentatie bij
Voeg documentatie bij
5 Datum en ondertekening
Ruimte voor meer informatie