Partners

Erik Bunnig

erik@bunnig.nl

http://www.linkedin.com/pub/erik-bunnig/2a/ab0/427

Ik ben werkzaam op de afdeling accountancy en daarnaast verantwoordelijk voor de salarisafdeling van Bunnig & Partners en het algeheel kantoormanagement.

Mijn werkzaamheden bestaan grotendeels uit de advisering op het gebied van administraties, het opstellen van begrotingen, financieringsvraagstukken, bedrijfsovernames en daarnaast tal van andere vraagstukken waar een ondernemer in het MKB beroepsmatig mee te maken krijgt.

Tezamen met de ondernemer of diens medewerkers proberen wij de knelpunten binnen een organisatie snel en helder in kaart te brengen en trachten wij bij te dragen aan een adequate en efficiënte oplossing.


 

mr. Oscar Meijrink

oscar.meijrink@bunnig.nl

http://nl.linkedin.com/in/oscarmeijrink

Ik ben werkzaam in de fiscale adviespraktijk bij Bunnig & Partners voor met name het midden- en kleinbedrijf en particulieren in de regio Leiden en verantwoordelijk voor de fiscale adviespraktijk alsmede de aangiftepraktijk.'

Mijn werkzaamheden bestaan uit (fiscale) advisering in brede zin met betrekking tot onder andere herstructureringen, bedrijfsopvolging, inkomens- en vermogensplanningen, successieplanning, opstellen van overeenkomsten en (de review van) aangiften.
 
 

Hans Pouwels

hans.pouwels@bunnig.nl

http://nl.linkedin.com/pub/hans-pouwels/40/221/297

Sinds 1992 ben ik werkzaam voor Bunnig & Partners en sinds 2002 als partner. 

Naast de theoretische opleidingen heb ik inmiddels veel praktijkervaring opgedaan om de klanten van ons kantoor met raad en daad ter zijde te staan. Betrokkenheid en sparringpartner zijn, vragen bondig en helder beantwoorden, dit mag een ondernemer minimaal van mij verwachten.

Start-ups, overnames van vader op zoon of van of aan derden heb ik meerdere keren mogen begeleiden. Inmiddels heb ik ruime kennis van accountancy en fiscale vraagtukken en dit combineer ik met nuchtere kijk op uw onderneming zonder het ondernemerschap uit het zicht te verliezen. Diverse branches beschouw ik tot mijn expertise. De automotive, de bouw- en installatiebranche, de detailhandel non-food en de zakelijke dienstverlening zijn er een paar van. De gezondheidszorg en organisaties-zonder-winststreven maken het plaatje compleet om mijn werk tot het leukste werk te maken dat ik kan bedenken.

 

drs. Peter Timmermans RA

peter.timmermans@bunnig.nl

http://www.linkedin.com/profile/view?id=97889862

Ik ben een Registeraccountant met oog voor cijfers, voor de bedrijfsprocessen, (fiscale) wet- en regelgeving en voor de mensen met wie ik samenwerk.

In de afgelopen 10 jaar als accountant bij een MKB accountantsorganisatie heb ik veel ervaring opgedaan met het controleren, opstellen en analyseren van jaarrekeningen, het opstellen van periodieke rapportages, advisering, fiscaliteiten, risicoanalyses en het opzetten, vastleggen en analyseren van procedurebeschrijvingen en richtlijnen van een (adequate) administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB).

Als Registeraccountant ben ik gewend op korte termijn een organisatie ‘tegen het licht te houden’ en analytisch te beoordelen. In relatie met klanten stel ik mij altijd flexibel op en probeer ik zakelijk en constructief tot een oplossing van problemen te komen.

Verder bestaan mijn werkzaamheden bij Bunnig & Partners uit het leiding geven aan de accountancypraktijk, advisering op diverse vlakken en ben ik verantwoordelijk voor de vaktechnische ontwikkeling van het kantoor.

 

Maak een afspraak

Neem contact op voor een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over ons kantoor.